การขอวงดนตรี กิจการดนตรีและนันทนาการสวัสดิการภายใน ฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 21-05-2020 00:00:00

++ เอกสารการขอวงดนตรี กิจการดนตรีและนันทนาการฯ ++

- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

++ วิธีการขอวงดนตรี กิจการดนตรีและนันทนาการฯ ++

- ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการขอวงดนตรี กิจการดนตรีและนันทนาการสวัสดิการภายใน ฐานทัพเรือกรุงเทพ  

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ หรือทางโทรสาร 0-2475-4943

 

++ ติดต่อสอบถาม ++

- โทร. 0-2475-8256, 0-2475-4943 หรือโทร 58256 , 54943 (หมายเลขโทรศัพท์ ทร.)