ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหน่วยกำลังที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พล.ร.ต.พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.ฐท.กท. สักกการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
ฐท.กท. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๕๖

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Google
 
จัดทำโดย
กิจการพลเรือนฐานทัพเรือกรุงเทพ