ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นหน่วยกำลังที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

::::::::: ติดต่อเรา :::::::
ที่อยู่ : ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700  

โทร : สื่อสารฐานทัพเรือกรุงเทพ 02 - 475 5269 (24 ชั่วโมง)
โทร : แผนกธุรการฐานทัพเรือกรุงเทพ 02 - 475 5260 (ในเวลาราชการ)

 

 

Google
 
จัดทำโดย
กิจการพลเรือนฐานทัพเรือกรุงเทพ