พระราชินี-64-ทร-ลงนาม-L.jpg2.jpgพระราชินี-64-ทร-ลงนาม-R.jpg1.jpg